Generalforsamling 2018

Kære medlem.

Det er nu blevet tid til at forny dit medlemskab i Seniorklubben. Kontingentet er fortsat 150,00 kr., som bedes overført til klubbens konto:

Reg.nr. 6181 konto nr. 0001317415 – senest søndag den 18. februar 2018.

Husk at skrive navn i ”Besked til modtager” feltet. Det er dog også muligt at betale kontant til kassereren.

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

 i mødelokalet ”Rold Skov” (det tidligere ”Moskva”), DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Århus N.

torsdag den 22. februar 2018 kl. 13:00

       Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning v/formanden
 4. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent)
 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og suppleant

På valg er:         Arne Abrahamsen (modtager ikke genvalg som formand)                 

Leif Hansen (modtager genvalg)

Jørgen Lauritsen (modtager genvalg)                  

Else Nielsen (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, pr. e-mail: arne.sabra@gmail.com senest onsdag den 14. februar 2018 kl. 18:00.

 

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.

 

VIGTIGT: Husk at oplyse til Leif Larsen om evt. ændring i adresse, telefon og/eller e-mail. Leif har mail: leif@esema.dk – tlf.: 8622 3802 / 4040 5037

 

Husk også at betale kontingentet senest søndag den 18. februar 2018, da kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen!

                                                                                              

HUSK også at der fremover kræves tilmelding til alle arrangementer i Seniorklubben.

Tilmelding skal ske til Leif Larsen  senest tirsdag den 21. februar kl. 23:59.

Mail: leif@esema.dk eller tlf.: 8622 3802 / 4040 5037

 

 

Det er dels af hensyn til receptionens udstedelse af adgangsbeviser til at sætte på tøjet, men også i forbindelse med kaffe/kagebestilling.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

 

Den årlige sejltur (bemærk datoen)

DSC_4861 a ramDen årlige sejltur på silkeborgsøerne med Gl.Turisten finder i år sted onsdag den 21. juni  med afgang fra havnen i Ry kl. 11:00 prc. Forventet hjemkomst ca. kl. 16:00.

Efter en lille times sejlads lægger vi ind på et hyggeligt sted med borde og bænke, hvor vi nyder den medbragte frokost af vådt og tørt!

På sejlturen hjem  til Ry er der stop ved Ålekroen, hvor vi får eftermiddagskaffe med tilbehør!

Og HUSK TILMELDING

til Leif Larsen, tlf.: 8622 3802, mobil: 4040 5037, eller mail: leif@esema.dk senest mandag d. 19.06. kl. 23:59.

Og glem ikke at ledsagere er også velkomne på denne tur til den yderst fordelagtige billetpris på bare 100,00 kr.!

Parkering: Der er masser af gratis parkeringspladser på området overfor Kvickly!

Midtvejsfrokost

Vi er nu i maj måned – lidt kølig indtil nu – men alligevel én af de skønneste tider på året. Bøgen er sprunget ud i al sin pragt, og vi kan nyde de lange, og forhåbentlig snart lune, aftener i fulde drag!

Det er godt med traditioner. Tilværelsens små og store indslag, der som lysende omdrejningspunkter vender tilbage, og som vi kan se frem til og glæde os over.

Et sådant lyspunkt er Seniorklubbens invitation til den årlige midtvejsfrokost, der hvert år finder sted i maj måned med omkring et halvt år til den vel mest fasttømrede tradition, julefrokosten.

Den sidste torsdag i maj er i år Kristi Himmelfartsdag, og vi har derfor rykket datoen én uge frem, så det i år er det torsdag den 18. maj kl. 13:00 i  “Moskva” på DR i Aarhus, Olof Palmes Allé 10-12, hvor vi mødes til et par hyggelige timer med god mad og drikke i gamle kollegers lag.

 Det er kantinen, der står for lækkerierne:
–  1 stk. sildemad
–  2 stk. smørrebrød
–  2 øl
–  Kaffe og kage
–  Klubben bidrager med 1 snaps (kanské 2…!)
 
Tilmelding til Leif Larsen, tlf.: 8622 3802, mobil: 4040 5037, eller mail: leif@esema.dk senest mandag d. 15.05. kl. 23:59.

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

i mødelokalet ”Moskva”, DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Århus N.

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 13:00

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Bestyrelsens beretning v/formanden
 3. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent)
 4. Valg af bestyrelse og suppleant

                          På valg er: Leif Larsen (modtager genvalg)

                                                Leo Dons (modtager genvalg)

                                                 Else Nielsen (modtager genvalg)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, pr. e-mail: arne.sabra@gmail.com senest onsdag den 15. februar 2017 kl. 18:00.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.

VIGTIGT: Husk at oplyse til Leif Larsen, mail: leif@esema.dk – tlf.: 8622 3802 / 4040 5037, om evt. ændring i adresse, telefon og/eller e-mail. Husk også at betale kontingentet senest søndag den 19. februar, da kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen!

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Januar mødet

Hvordan kommer man gennem livet trods
–  manglende kvindetække
–  stærkt begrænsede intellektuelle evner og
–  en usportslig kropsbygning?

Med dette interessante oplæg får vi i Seniorklubben torsdag den 26. januar kl. 13:00 *) besøg af Hugo Mortensen, der vil fortælle om sin tilværelse, som spænder over alt lige fra en skolegang uden stor succes og videre til en mislykket karriere inden for militæret, hvor drømmen om en admiralstitel faldt til jorden.
Hugo vil også berøre kærestesorger og kærlighedslivet efterfulgt af livet som tipvognslokomotivfører. Til sidst kommer han ind på sin mangeårige tilværelse som politimand, hvor han bl.a. vil fortælle om forskellige sager, som han gennem tiden har været involveret i.

Få en lille smagsprøve her i 2 interviews med Hugo Mortensen:
Formiddag på P3 og Om Aftenshowet

Mødet med Hugo Mortensen finder sted i mødelokalet “Moskva”, og det bliver med garanti ikke kedeligt!

Ledsagere er meget velkomne (30 kr. til kaffe og brød)

Tilmelding til Leif Larsen  Tlf.: 8622 3802 mobil: 4040 5037 eller mail: leif@esema.dk senest tirsdag den 24. januar kl. 23:59

*) OBS. OBS. OBS.:
Læg mærke til at mødetiden fremover er ændret til kl. 13:00

Vel mødt til en munter eftermiddag 
Bestyrelsen

TV-avisen Claus Jakobsen fortæller…………….

 

           På torsdag d. 24. nov. 2016 kommer Claus Jacobsen og fortæller om sin tid ved TV-avisen, og hvor han samtidig viser en del billeder, der sikkert kan glæde en del af jer ved et gensyn.
Claus var den ene af de fra starten i oktober 1965 tre første oplæsere (som det hed!).
De to andre Eric Danielsen og Bent Bertramsen er desværre ikke mere iblandt os.

Mødet er kl. 14 i ”Moskva”. Kom venligst præcis så vi kan oplyse kantinen om, hvor mange vi bliver til kaffe og kage.
Mødet slutter lidt før kl. 16, da lokalet skal være klart til næste hold, der kommer.

Ledsagere er velkomne (25 kr. til kaffe og kage!)

DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Aarhus N. Kl. 14:00 præcis!

Vel mødt

Bestyrelsen

Hjemmesiden oppe igen!

Seniorklubbens hjemmeside har i den senere tid flere gange været udsat for hackerangreb, der har blokeret adgangen, sidst den 17. maj. Det er hver gang en langvarig og besværlig proces at få den op igen og så bibeholde så meget som muligt.

Her har bestyrelsesmedlem Leif Hansen gjort en fremragende indsats, så det stort set er lykkedes at redde meget af det, der er lagt ind.

Ved at kaste et kritisk blik på indholdet – og der er rigtig meget – overvejer vi, om det så ikke er nu, det er på tide at foretage en generél oprydning!

* * *

Besøg af Anders Errboe på slap line!

Vi er nok mange, der husker det aarhusianske harmoniorkester “Kærne”, der i 1960erne bidrog til særprægede musikalske oplevelser med sine specielle arrangementer. Senere blev det til “Østjysk Musikforsyning” og et mangeårigt fast tilhørsforhold til revyerne på Pejsegården i Brædstrup.
Én af dem, der har gjort hele turen med – som en fast ankermand, er Anders Errboe.
Onsdag den 27.4. havde vi besøg af Anders, der fortalte om sin tid med musik og gøgl, og hvad det har ført til…

* * *

Eftermiddagsnostalgi!

Seniormødet i “Berlin”, torsdag den 28. januar 2016, blev en eftermiddag helt i nostalgiens tegn.

 .
Filmfotograf Henrik Herbert kom forbi i Seniorklubben og fortalte om sit brogede liv, fra starten som elev i herreekvibreringsbranchen over tiden som fotografassistent og et brændende ønske om en dag selv at stå bag kameraet, til det lykkedes via Fritz Olsen at omgå de strenge faggrænser, der var på det tidspunkt i DR, ved først at søge lykken i de etablerede filmselskaber.
 .
Vi hørte om tiden på Slipvej i Aarhus, skiftet til København ved et bytte med Poul Jakobsen, fastansættelse/freelance og om Cirkus Pelle, der opstod spontant efter en udsendelse på Lego, hvor Henrik og andre DR-medarbejdere optrådte for personalet.
Det førte til et mere etableret samarbejde mellem få af kollegerne, når der sidst på året skulle tænkes på underholdning ved den årlige julefrokost. Det fik vi et eksempel på i en lille munter matadorsatirisk film om bureaukrati produceret i alle led af Cirkus Pelle.
Filmen sluttede med en reporter, der efter megen møje og besvær endelig får kæmpet sig foran kameraet (og ikke kunne finde ud af at trykke mikrofonen af og på!) præsenterer de medarbejdere, der på dette tidspunkt havde modtaget Fritz Olsen prisen*)
 .
Stor tak til Henrik for en fornøjelig eftermiddag.
 .
*) Fritz Olsen prisen blev indstiftet i 1979 i 1o-året efter hans død. Fritz Olsen var den første, og siden legendariske filmfotograf fra 1950’ernes DR. Prisen gik til en medarbejder, der havde gjort sig særlig fortjent i forbindelse med filmproduktion.
.
* * *