Generalforsamling 2018

Kære medlem.

Det er nu blevet tid til at forny dit medlemskab i Seniorklubben. Kontingentet er fortsat 150,00 kr., som bedes overført til klubbens konto:

Reg.nr. 6181 konto nr. 0001317415 – senest søndag den 18. februar 2018.

Husk at skrive navn i ”Besked til modtager” feltet. Det er dog også muligt at betale kontant til kassereren.

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

 i mødelokalet ”Rold Skov” (det tidligere ”Moskva”), DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Århus N.

torsdag den 22. februar 2018 kl. 13:00

       Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning v/formanden
  4. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent)
  5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og suppleant

På valg er:         Arne Abrahamsen (modtager ikke genvalg som formand)                 

Leif Hansen (modtager genvalg)

Jørgen Lauritsen (modtager genvalg)                  

Else Nielsen (modtager ikke genvalg)

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant
  2. Indkomne forslag
  3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, pr. e-mail: arne.sabra@gmail.com senest onsdag den 14. februar 2018 kl. 18:00.

 

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.

 

VIGTIGT: Husk at oplyse til Leif Larsen om evt. ændring i adresse, telefon og/eller e-mail. Leif har mail: leif@esema.dk – tlf.: 8622 3802 / 4040 5037

 

Husk også at betale kontingentet senest søndag den 18. februar 2018, da kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen!

                                                                                              

HUSK også at der fremover kræves tilmelding til alle arrangementer i Seniorklubben.

Tilmelding skal ske til Leif Larsen  senest tirsdag den 21. februar kl. 23:59.

Mail: leif@esema.dk eller tlf.: 8622 3802 / 4040 5037

 

 

Det er dels af hensyn til receptionens udstedelse af adgangsbeviser til at sætte på tøjet, men også i forbindelse med kaffe/kagebestilling.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *