Generalforsamling 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

i mødelokalet “Moskva”, DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Århus N.

Torsdag den 26. februar kl. 14:00

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af dagsorden
  3. Bestyrelsens beretning v/formanden
  4. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent)
  5. Valg af bestyrelse og suppleant

.           På valg er:
.           Leif Larsen (modtager genvalg)
.           Leo Dons (modtager genvalg)
.           Else Nielsen (modtager genvalg)

.     6.  Valg af revisor og revisorsuppleant
.     7.  Indkomne forslag
.     8.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være et bestyrelsesmedlem i hænde, gerne pr. e-mail, senest onsdag den 18. februar 2015 kl. 18:00.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.

Kontingentindbetaling:

Kontingentet er fortsat 150 kr., som bedes overført til klubbens konto:
Reg.nr. 6181 konto nr. 0001317415 senest søndag den 22. februar 2015.
Husk at skrive navn i ”Besked til modtager” feltet.
Det er ligeledes muligt at betale kontant til kassereren.

VIGTIGT:
Husk at oplyse til Leif Larsen, mail: leif@drseniorprovins.dk, tlf.: 8622 3802 / 4040 5037, om evt. ændring i adresse, telefon og/eller e-mail.
Husk også at betale kontingentet senest onsdag den 22. februar, da kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen!

Bestyrelsen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *