Alle indlæg af leif hansen

Generalforsamling 2018

Kære medlem.

Det er nu blevet tid til at forny dit medlemskab i Seniorklubben. Kontingentet er fortsat 150,00 kr., som bedes overført til klubbens konto:

Reg.nr. 6181 konto nr. 0001317415 – senest søndag den 18. februar 2018.

Husk at skrive navn i ”Besked til modtager” feltet. Det er dog også muligt at betale kontant til kassereren.

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2018

 i mødelokalet ”Rold Skov” (det tidligere ”Moskva”), DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Århus N.

torsdag den 22. februar 2018 kl. 13:00

       Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning v/formanden
 4. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent)
 5. Valg af 1 bestyrelsesmedlem og suppleant

På valg er:         Arne Abrahamsen (modtager ikke genvalg som formand)                 

Leif Hansen (modtager genvalg)

Jørgen Lauritsen (modtager genvalg)                  

Else Nielsen (modtager ikke genvalg)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, pr. e-mail: arne.sabra@gmail.com senest onsdag den 14. februar 2018 kl. 18:00.

 

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.

 

VIGTIGT: Husk at oplyse til Leif Larsen om evt. ændring i adresse, telefon og/eller e-mail. Leif har mail: leif@esema.dk – tlf.: 8622 3802 / 4040 5037

 

Husk også at betale kontingentet senest søndag den 18. februar 2018, da kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen!

                                                                                              

HUSK også at der fremover kræves tilmelding til alle arrangementer i Seniorklubben.

Tilmelding skal ske til Leif Larsen  senest tirsdag den 21. februar kl. 23:59.

Mail: leif@esema.dk eller tlf.: 8622 3802 / 4040 5037

 

 

Det er dels af hensyn til receptionens udstedelse af adgangsbeviser til at sætte på tøjet, men også i forbindelse med kaffe/kagebestilling.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

 

Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til klubbens vedtægter indkaldes hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017

i mødelokalet ”Moskva”, DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Århus N.

Torsdag den 23. februar 2017 kl. 13:00

Dagsorden: 1. Valg af dirigent

 1. Godkendelse af dagsorden
 2. Bestyrelsens beretning v/formanden
 3. Regnskab og budget (herunder fastsættelse af kontingent)
 4. Valg af bestyrelse og suppleant

                          På valg er: Leif Larsen (modtager genvalg)

                                                Leo Dons (modtager genvalg)

                                                 Else Nielsen (modtager genvalg)

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Indkomne forslag
 3. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, pr. e-mail: arne.sabra@gmail.com senest onsdag den 15. februar 2017 kl. 18:00.

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement.

VIGTIGT: Husk at oplyse til Leif Larsen, mail: leif@esema.dk – tlf.: 8622 3802 / 4040 5037, om evt. ændring i adresse, telefon og/eller e-mail. Husk også at betale kontingentet senest søndag den 19. februar, da kun medlemmer, der har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen!

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen

Januar mødet

Hvordan kommer man gennem livet trods
–  manglende kvindetække
–  stærkt begrænsede intellektuelle evner og
–  en usportslig kropsbygning?

Med dette interessante oplæg får vi i Seniorklubben torsdag den 26. januar kl. 13:00 *) besøg af Hugo Mortensen, der vil fortælle om sin tilværelse, som spænder over alt lige fra en skolegang uden stor succes og videre til en mislykket karriere inden for militæret, hvor drømmen om en admiralstitel faldt til jorden.
Hugo vil også berøre kærestesorger og kærlighedslivet efterfulgt af livet som tipvognslokomotivfører. Til sidst kommer han ind på sin mangeårige tilværelse som politimand, hvor han bl.a. vil fortælle om forskellige sager, som han gennem tiden har været involveret i.

Få en lille smagsprøve her i 2 interviews med Hugo Mortensen:
Formiddag på P3 og Om Aftenshowet

Mødet med Hugo Mortensen finder sted i mødelokalet “Moskva”, og det bliver med garanti ikke kedeligt!

Ledsagere er meget velkomne (30 kr. til kaffe og brød)

Tilmelding til Leif Larsen  Tlf.: 8622 3802 mobil: 4040 5037 eller mail: leif@esema.dk senest tirsdag den 24. januar kl. 23:59

*) OBS. OBS. OBS.:
Læg mærke til at mødetiden fremover er ændret til kl. 13:00

Vel mødt til en munter eftermiddag 
Bestyrelsen

TV-avisen Claus Jakobsen fortæller…………….

 

           På torsdag d. 24. nov. 2016 kommer Claus Jacobsen og fortæller om sin tid ved TV-avisen, og hvor han samtidig viser en del billeder, der sikkert kan glæde en del af jer ved et gensyn.
Claus var den ene af de fra starten i oktober 1965 tre første oplæsere (som det hed!).
De to andre Eric Danielsen og Bent Bertramsen er desværre ikke mere iblandt os.

Mødet er kl. 14 i ”Moskva”. Kom venligst præcis så vi kan oplyse kantinen om, hvor mange vi bliver til kaffe og kage.
Mødet slutter lidt før kl. 16, da lokalet skal være klart til næste hold, der kommer.

Ledsagere er velkomne (25 kr. til kaffe og kage!)

DR, Olof Palmes Allé 10-12, 8200 Aarhus N. Kl. 14:00 præcis!

Vel mødt

Bestyrelsen