Viggo Pedersens tale

ved 10-års jubilæet i  DR´s seniorforening i Provinsen.

Vi kan alle takke salige Jens Frederik Lawaetz for, at vi i dag kan sidde her i DR´s seniorklub i Provinsen og holde 10-års jubilæum.
Hvis han ikke i 1962, som gammel århusdreng havde været så forudseende, havde Danmarks Radio i Aarhus måske stadig været et lille radiokontor med studie på Teatret, og ikke som i dag i et stort og moderne Radio/TV-hus på Olof Palmes Allé, og de fleste af os formentligt heller ikke boet i Aarhus. Det samme gælder alle vore andre afdelinger fra Rønne til Aalborg.

Provinsens opbygning startede for mit vedkommende i et samarbejde med direktør Lawaetz med rejser sammen med Radiorådets Forretningsudvalg i begyndelsen af 1962 til Provinsens regionale hovedstæder, hvor der på grundlag af Lawaetz`s indstilling skulle tages beslutning om leje og køb af lokaler og arealer til DR´s produktioner i Provinsen. Hidtil havde man holdt til på post- og telegrafstationer, hvor der var indrettet ganske små talestudier.

De 2 første køb var Kamgarnsspinderiet i Odense og byggegrunden på Halmstadgade i Aarhus.
Mit første bekendtskab til DR skete dog allerede i 1953, hvor vi fra Polyteknisk Læreanstalt, hvor jeg var stud. polyt. (ligesom Laweatz 25 år tidligere), lavede link-transmissioner til Radiohusets tårn, fordi Radioteknisk Forskningslaboratorium havde ombygget en 35 mm filmmaskine med sort/hvidt videokamera, hvorfra man kørte bl.a. filmen ”Barken Margrethe”, der blev vist utallige gange i fjernsynets prøveperiode.

2 år senere, i 1955, blev radiostudierne på Teatret her i Aarhus indviet, og det var Kryger,  Bülow og Stridsland, der var de første medarbejdere.

Men her i eftermiddag drejer sig om Seniorklubbens 10 års jubilæum og opstarten af den, så vi skal ved denne lejlighed ikke fordybe os i de helt gamle historiske minder – det må vi gemme til en anden gang.
Vi var en del, som var medlem af Seniorklubben i København, der blev oprettet i 1980.
Grunden til, at jeg blev medlem var, at jeg af tjenstlige grunde var i København mindst 1 gang om ugen og oftest onsdag/torsdag, hvor klubben holdt sine møder. Én af ophavsmændene og én af formændene for foreningen var Michael M. Jacobsen, som jeg sammen med Jens Hærvig har siddet i TV-håndbogens redaktionsudvalg i mange år fra 1962. Håndbogen bestod af 4 bind og beskrev TV-produktion og alle produktionsfaciliteter i hele landet.

 Men da vi alle blev ældre og kunne se en afslutning på arbejdslivet i DR, mente en lille sluttet kreds, at det var på tide, at Provinsen fik sin egen seniorklub.
Den blev oprettet d. 29. august 2002 på en stiftende generalforsamling her i Aarhus på et tidspunkt, hvor jeg havde forladt DR, og i 15 år som rådgivende ingeniør havde haft mine gøremål i Odense (TV2), ved regionale TV2´er og i København (TV3 og Folketingets TV-produktion).
I den stiftende generalforsamling deltog 22 nuværende og tidligere medarbejdere, der alle ønskede at blive medlem i foreningen. Yderligere havde 13 ikke tilstedeværende givet tilsagn om medlemskab.
Fra starten af klubben og senere har medlemstallet været det i budgettet forventede – nemlig omkring 100. Vi har igennem årene oplevet meget i form af gode foredrag, rejser og hyggeligt samvær.

Jeg foreslår, at vi her ved 10 års jubilæet skal udtale vores tak til de i perioden sidende bestyrelser og give DR´s seniorforening i Provinsen et trefoldigt hurra med håbet om en fortsat levedygtighed.

Foreningen længe leve …

Viggo Pedersen

Tilbage

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *